Administrativní budova se skladovací halou - Brno

Zpracování zadání pro výběr generálního dodavatele stavby
Technický dozor investora nad realizací
Sokolova, Brno 2023