Obnova Vily Münz

Zástupce investora, projekt manager.      

Hroznová, Brno 2014